No.
12
Tonic Sol-fa

m. r. d. l. d:-
d. r. d. m. d:-:
d. r. r. r; r, r.
f. m. r. m:-.
m. r. d. l. d:-
d. r. d. m. d:-:
d. r. r. r; r, r.
f. m. r. d:-.

1. O Lord, I love You, (love you) (love you)
O Lord, I love you; ( I love you) )
I'II love You all the days of my life ) 2ce

2 O Lord, I praise You etc.

3. O Lord, I thank You. etc

English