Eksodu 2:1-10

Lesson 22 - Elementary

Memory Verse
“Emi li o yàn nyin” (Johannu 15:16).
Notes

Baba Josẹfu wà pẹlu rè̩ fun ọdun mẹtadinlogun ki o to jé̩ ipè Ọlọrun. Lẹyin ikú Jakọbu, Josẹfu kò yi iwa rè̩ pada si awọn arakunrin rè̩. O fẹran wọn sibẹ. Bi wọn tilẹ ti ṣe ibi si i tẹlẹ rí, ṣugbọn o ti dariji wọn patapata.

Ni ọdun pupọ lẹyin eyi, ọba rere ti o mọ Josẹfu kú, ẹlomiran si jọba ni ipo rè̩. Josẹfu paapaa ti jé̩ ipè Ọlọrun. Ọba ti o wà lori oyè kò ni ifẹ Ọlọrun ninu ọkàn rè̩, bẹẹ ni ko si moore pẹlu.

O paṣẹ ki a fi iṣé̩ lile fun awọn Ọmọ Israẹli boya nipa ṣiṣe bẹẹ, ọpọlọpọ ninu wọn yoo kú. Lẹyin eyi o tun paṣẹ ki a pa gbogbo awọn ọmọkunrin. Ni akoko yii ni a bí Mose. Iya rè̩ si pa a mọ fun oṣu mẹta.

Ọba yii pọn awọn Ọmọ Israẹli loju pupọ. S̩ugbọn Ọlọrun fé̩ wọn, O si ri gbogbo iṣoro wọn. Bi a ba fé̩ Ọlọrun, Oun yoo ràn wá lọwọ lati bori iṣoro gbogbo. Iya Mose gbé e sinu agbọn, o gbé e si eti odò; ẹgbọn rè̩ si duro lokeere, Ọlọrun si pa ọmọ naa mọ.

Nigba ti ọmọbinrin Farao wá si eti odò, o rí ọmọ naa, o si gbé e.

Ẹgbọn Mose lọ pe iya rè̩ wá ki o ba le bá ọmọbinrin Farao ṣe itọju ọmọ naa. Bayii ni Ọlọrun ṣe pa Mose mọ. Lẹyin ọdun diẹ, a mu Mose wá si aafin ọba, ṣugbọn a mọ pe iya rè̩ ti kọ ọ ni Ọrọ Ọlọrun nigba ti Mose wà lọdọ rè̩. Mose kò fé̩ sin oriṣa gẹgẹ bi awọn ara Egipti ti maa n ṣe. Ifẹ Ọlọrun wà lọkàn rè̩.

Ọlọrun ni iṣé̩ nla fun Mose lati ṣe nigba ti o bá dagba. Ọlọrun fẹ ki olukuluku ọmọ ṣiṣẹ fun Oun. O dara ki a bẹrẹ lati igba èwe wa lọ, ki a ba le ṣiṣẹ fun Ọlọrun fun ọpọlọpọ ọdun.

Questions
AWỌN IBEERE
  1. 1 Fun oṣu meloo ni iya Mose pa á mọ ki o to gbé e lọ si eti odò? Ẹksodu 2:2

  2. 2 Ta ni duro lokeere ti o n ṣọ ọ? Ẹksodu 2:4

  3. 3 Ta ni a lọ pè lati tọju Mose? Ẹksodu 2:8

  4. 4 Njẹ Ọlọrun ri ọmọ naa ninu agbọn?

  5. 5 Njẹ Ọlọrun n fé̩ ki awọn ọmọde ṣiṣẹ fun oun lati igba èwe wọn?